III Науково-практична конференція

Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві

Львів, 4–5 листопада 2016

РЕЗОЛЮЦІЯ

III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві»

м. Львів
5 листопада 2016 р.

Ми, учасники III науково-практичної конференції «Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві», вкрай стурбовані вживанням алкоголю серед дітей та молоді, а також алкоголізацією українського суспільства, що вже призвела до погіршення здоров'я теперішніх поколінь і веде до виродження української нації.

Вживання алкоголю підлітками та молоддю (основними причинами чого є широка реклама та доступність алкоголю) тягне за собою низку інших проблем суспільства: побутове пияцтво, алкогольну залежність, нещасні випадки і злочинність, вроджені хвороби та смертність від причин, пов'язаних з вживанням алкоголю, та багато іншого. Особливою загрозою для народу є вроджені хвороби і подальше виродження нації. За даними ВООЗ, якщо рівень споживання абсолютного алкоголю в країні перевищує 6–8 л на душу населення за рік, то відбуваються незворотні процеси деградації народу. В Україні цей показник, не враховуючи нелегальний алкоголь, становить 8,06 літра на душу населення (Recorded alcohol per capita consumption, 2014, WHO).

Саме тому необхідно захистити народ України від алкогольно-тютюнового винищення та виховати тверезий світогляд зростаючого покоління. Сьогодні найбільш відповідальна та важлива справа — навчати людей тверезому способу життя, без якого не може бути навіть мови про духовне, моральне та фізичне відродження нашої нації.

ПРОПОНУЄМО:

 1. Встановити пріоритетом держави формування в суспільстві тверезого способу життя як запоруки здоров'я народу України.
 2. Впровадити викладання основ тверезого способу життя в усіх закладах дошкільної, шкільної й вищої освіти та просвітницьку роботу з населенням, в тому числі через церковне навчання.
 3. Створити при сільських, селищних, міських, районних, обласних радах дорадчі органи, які б мали повноваження контролювати дотримання чинного законодавства у сфері обігу алкогольних, енергетичних, тютюнових та інших подібних виробів.
 4. Оголосити лютий Місяцем тверезості (відзначається на міжнародному рівні від 1931 року), а 3 жовтня — Днем тверезості (відзначається міжнародний день тверезості).
 5. Внести наступні зміни до чинного законодавства України:
  • 5.1. розробити та впровадити преференції для громадян України, які ведуть тверезий спосіб життя, не палять тютюнових виробів;
  • 5.2. забезпечити ефективне регулювання виготовлення, реклами та продажу алкогольних, енергетичних, тютюнових та інших подібних виробів;
  • 5.3. внести до Кодексу України про адміністративні порушення та до Кримінального кодексу України зміни, що зобов'язували б водіїв, які керували транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного отруєння (сп'яніння), протягом року пройти 30 занять лікувально-реабілітаційного курсу.
 6. Забезпечити виконання чинного законодавства України щодо притягнення до адміністративної відповідальності за фактами розпивання алкоголю й паління в громадських місцях, продажу алкогольних, енергетичних, тютюнових та інших подібних виробів у навчальних, спортивних і культурних закладах та об'єктах, а також на відстані менше 500 метрів від цих закладів та об'єктів.
 7. Передбачити цільове фінансування на утвердження тверезого способу життя з державного бюджету.

З метою забезпечення викладених пропозицій пропонуємо здійснити наступні конкретні заходи:

1. Пріоритетність формування тверезого способу життя

1.1. Прийняти та впровадити державну програму «Тверезе життя України».

1.2. Щорічно проводити парламентські слухання на тему «Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві».

1.3. Запровадити систематичне проведення круглих столів на тему «Формування тверезого способу життя» в усіх навчальних і адміністративних установах.

1.4. Проводити щорічні мистецькі (літературні, живописні, драматичні й т.д.) конкурси на тему «Тверезий спосіб життя» для дітей та юнацтва з відзначенням та матеріальним заохоченням переможців.

1.5. Забезпечити демонстрування соціальної реклами на тему тверезості в обсязі не менше 10% від усіх видів реклами.

1.6. Забезпечити дотримання законодавства щодо заборони вживання алкоголю у збройних силах України.

2. Викладання основ тверезого способу життя

2.1. В усіх закладах дошкільної, шкільної й вищої освіти ввести курс «Тверезий спосіб життя» (або «Тверезе життя»).

2.2. Ввести в шкільну програму предмету «Основи здоров'я» тему «Тверезе життя».

2.3. До розробки й впровадження будь-яких навчальних програм не допускати осіб та організації, будь-яким чином пов'язаних з виробництвом, рекламою або продажем алкогольних, енергетичних та тютюнових та інших подібних виробів. Навчальні програми повинні виховувати у дітей не звичку так званого «помірного вживання» алкоголю, а тверезість.

2.4. У кожному навчальному закладі при вході на видному місці розташувати на напис великого розміру «Алкоголь — отрута!» білому фоні, оформивши слово «Алкоголь» червоним, а слово «отрута» — чорним кольором.

2.5. В кожній школі України ввести ставку вчителя тверезості (тверезого способу життя).

2.6. Запровадити на уроках фізкультури для учнів та студентів теоретичну підготовку, в тому числі підготовку рефератів і доповідей на тему тверезого способу життя, шкідливості вживання алкогольних, енергетичних, тютюнових та інших подібних виробів.

3. Дорадчі органи

3.1. Такі дорадчі органи повинні формуватися виключно з тверезницьких організацій та осіб, котрі ведуть тверезий спосіб життя.

3.2. Встановити заборону відновлення ліцензії на продаж алкогольних та тютюнових виробів у випадках відкликання такої через порушення ліцензійних умов продажу алкогольних та тютюнових виробів.

4. Відзначення Місяця тверезості і Дня тверезості

4.1. Проводити під час відзначення Дня тверезості (3 жовтня) та Місяця тверезості (лютий) просвітницькі, виховні, інформаційні, спортивні та інші заходи, направлені на виховання тверезості.

5. Внесення змін до законодавства України

5.1. Забезпечення преференцій для працівників, які живуть тверезо (не вживають алкогольних, енергетичних, тютюнових та інших подібних виробів), на вибір роботодавця:

5.2. Регулювання виготовлення, реклами та продажу:

6. Контроль дотримання чинного законодавства

6.1. Кошти, отримані внаслідок притягнення до відповідальності за порушення правил вживання й продажу алкогольних, енергетичних, тютюнових та інших подібних виробів, спрямувати виключно на утвердження тверезого способу життя.

7. Фінансування утвердження тверезого способу життя

7.1. Розподіл коштів на утвердження тверезого способу життя з державного бюджету здійснювати прозоро із залученням профільних громадських організацій та засобів масової інформації.

В.Г.Штибель
Головуючий на конференції

Резолюцію направлено Президенту України, Міністру охорони здоров'я України, Міністру освіти і науки України, Міністру молоді та спорту України, Депутатам Верховної Ради України, а також засобам масової інформації.

Заради тверезості майбутніх поколінь!

Телефон для довідок: phone

E-mail: e-mail